Cursus Glazuren

De cursusinhoud in grote lijnen:

1. Algemene verkenning glazuren

 • Inventarisatie van wensen
 • Relatie klei - glazuur
 • Historie glazuurtechnieken
 • Basisprincipes

2. Grondstoffen

 • Kenmerken van formules
 • Eigenschappen grondstoffen
 • Invloed van grondstoffen onderling
 • Fritten

3. Formules / recepten

 • Berekeningen met formules / recepten
 • Incalculeren van grondstoffen en fritten
 • Proefstukjes / mengschema's

4. Vervolg

 • Beoordelen en corrigeren van resultaten
 • Matteren
 • Decoreren

5. Samenvatting en bijzondere glazuur- en stooktechnieken

 • Raku en Naked Raku
 • Open-vuur stoken, papieroven bouwen en stoken
 • Terra sigilata


De cursus gaat van start onder de volgende condities:
- Er zijn tenminste 4, maximaal 6 deelnemers
- De cursus duurt 5 dagdelen van twee klokuren
- De cursusprijs bedraagt in 2023 € 125,-- p.p. bij 4 personen (tot max. 6 personen).
- Vervolglessen om de twee of drie weken o.b.v. een gezamenlijk schema.
- De cursusprijs is inclusief schriftelijk cursusmateriaal van de behandelde stof en koffie/thee.

Doelstelling
- Na vijf lessen van twee uur zal de cursist in staat kunnen / moeten zijn, zelf recepten en formules te beoordelen en te veranderen en zich familiair te voelen met allerlei glazuurtechnieken en - grondstoffen.
Persoonlijke wensen spelen een belangrijke rol in de opzet van de cursus.

Voorkennis - Niet noodzakelijk.

Opgave graag zo spoedig mogelijk (zie de contactpagina) onder vermelding van volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat er één of meer groepen kunnen worden geformeerd. De cursussen worden in de herfst of voorjaar gegeven in het atelier te Opeinde (Smallingerland).

Voor aanmelding en informatie: zie ook de links NIEUWS/ACTUEEL en CONTACT